Normatīvie akti

Normatīvie akti

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 576/2013
(2013. gada 12. jūnijs)
par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un apzīmēšanu  Lasiet šeit

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.491
Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 72.§)

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība Lasiet šeit

 

Dzīvnieku aizsardzības likums

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejutīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt. Lasīt šeit

Veterinārmedicīnas likums Lasīt šeit