Kontakti

Rekvizīti

SIA “LĪVĀNU VETERINĀRAIS SERVISS”
Reģ.Nr.47701004262
Rīgas iela 100,Līvāni
A/S “SEB BANKA”, UNLALV2X
Nor.konts: LV05UNLA0026001643011

Izvēlne