Ceļojot ar mājas (istabas) dzīvnieku

Ceļojot ar mājas (istabas) dzīvnieku

Sagatavojies ceļojumam ar mājas mīluli

Lai dotos ceļojumā ārpus Latvijas kopā ar savu suni, kaķi vai sesku (turpmāk – dzīvnieks), ir nepieciešama dzīvnieka identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums), Eiropas Savienības parauga „Mājas (istabas) dzīvnieka pase” (turpmāk – pase) un vakcinācija pret trakumsērgu. Eiropas Savienībā iepriekš uzskaitīto dzīvnieku pārvietošanas (ceļošanas) kārtību nosaka regula 998/2003 (turpmāk – regula). Regulas izpratnē „dzīvnieks” ir suns, kaķis vai sesks, kuri ir kopā ar saviem īpašniekiem vai ar privātpersonu, kas īpašnieka vārdā ir atbildīga par šādiem dzīvniekiem to pārvietošanas laikā, un kurus nav paredzēts pārdot vai nodot citam īpašniekam. „Pārvietošana” šīs regulas izpratnē nozīmē – pārvietošanu starp dalībvalstīm vai tā ievešanu, vai atkārtotu ievešanu Kopienas teritorijā no trešās valsts.

Mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums + Pase + Vakcinācija pret trakumsērgu.
Lai dzīvniekus varētu atšķirt viena no otra, nepieciešama identifikācija – mikroshēma (ISO standartam 117484 vai ISO standarta 11785) vai skaidri salasāms tetovējums un pase. Ja mikroshēma neatbilst Starptautisko standartu organizācijas nosacījumiem, tad personai, kura atbild par ievedamo dzīvnieku ir jābūt mikroshēmas nolasītājam.
Lai dzīvnieku vakcinētu un īpašumā iegūtu pasi, dodie pie veterinārārsta! Eiropas Savienības (mājas) istabas dzīvnieku pases ir paredzētas tikai suņiem, kaķiem un seskiem!
Ievedot dzīvnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tam ir jābūt vakcinētam vismaz 21 dienu iepriekš, gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam veikta pirmo reizi mūžā un arī tad, ja nav ievērots revakcinācijas režīms (vienu reizi gadā). Ja vakcināciju veic derīguma termiņa ietvaros – vienu reizi gadā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 14.punktu), tad trakumsērgas vakcināciju uzskata par derīgu no revakcinācijas dienas.
Dzīvnieks ir jāidentificē pirms tiek vakcinēts pret trakumsērgu. Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic atkārtoti pēc identifikācijas.

Noteikumi mīļdzīvnieku ievešanai Lielbritānijā un Īrijā
No 2012. gada 1. janvāra iebraukšanai Lielbritānijā un Īrijā vairs nevajadzēs ievērot 6 mēnešu mājas karantīnu un trakumsērgas antivielu noteikšanu asinīs.
Tā vietā pēc pirmreizējās vakcinācijas pret trakumsērgu būs jāpaiet 21 dienai, bet, ja vakcinācija ir atkārtota un veikta 365 dienu laikā pēc iepriekšējās vakcinācijas, gaidīšanas laiks nav piemērojams pirms iebraukšanas iepriekšminētajās valstīs.
Dzīvniekiem papildus vakcinācijai tā pat kā līdz šim būs nepieciešama
ES parauga mājas (istabas) dzīvnieku pase,
Zemādas mikroshēma.

Iebraukšanai Lielbritānijā, Īrijā un Maltā vairs nevajag 6 mēnešu mājas karantīnu un trakumsērgas antivielu noteikšanu asinīs.

Ceļojot uz trešajām valstīm
Mikročips vai tetovējums + Pase + Vakcinācija + Analīzes* + Veterinārais sertifikāts

Papildus iepriekš aprakstītam, izceļojot uz trešajām valstīm, dzīvniekam ir nepieciešams veterinārais sertifikāts, kuru izdod Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo veterinārie inspektori, bet atgriežoties no trešās valsts atpakaļ Eiropas Savienībā, nepieciešama ir tikai pase.

Ceļojot uz Norvēģiju.

Plašāk par dzīvnieku ceļošanas noteikumiem lasi Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā

ES normatīvo aktu meklēšana šeit

DZĪVNIEKU PĀRVADĀŠANAS NOTEIKUMI IZMANTOJOT GAISA TRANSPORTU

Dzīvnieki (suņi, kaķi, mājas putni un truši) tiek pārvadāti salonā (salonā netiek pārvadāti rāpuļi un grauzēji) tikai speciāli šim nolūkam paredzētās šķidrumu necaurlaidīgās kastēs un somās (Sherpa bag), kuras nodrošina pasažieris un kurās dzīvnieks pavada visu lidojuma laiku. Katrs pasažieris var vest tikai vienu kasti vai somu. Kastes izmēri nedrīkst pārsniegt 50x40x23 cm un svaru 8 kg. Dzīvniekam šajā kastē vai somā ir jājūtas ērti. Ja pie reģistrācijas aģents redz, ka dzīvnieks nejūtas ērti, reģistrācija reisam var tikt atteikta. Dzīvnieki nevar tikt iekļauti atļautajā bezmaksas bagāžā. Par to pārvadāšanu jāmaksā saskaņā ar bagāžas pārvadāšanas noteikumiem. Visas nepieciešamās dokumentācijas dzīvnieku pārvadāšanai nokārtošana ir pasažiera pienākums.

Sīkāku informāciju par dzīvnieku pārvadāšanu izmantojot gaisa transportu variet iegūt šeit

IATA (Starptautiskā gaisa transporta asociācija) dzīvnieku noteikumi ir visas pasaules standarts attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu, izmantojot gaisa transportu. Katra atsevišķā aviokompānija vadās pēc šiem noteikumiem. Būra izmēriem jābūt tādiem, lai dzīvnieks transportēšanas laikā tajā varētu brīvi stāvēt, apgriezties un gulēt.

IATA noteiktie būra iekšpuses izmēri dzīvnieka transportēšanai šeit

Īpaši dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi ir spēkā lidojumiem uz/no Lielbritānijas, Īrijas un Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

Lidojot uz Lielbritāniju/Īriju/Apvienotajiem Arābu Emirātiem:

  • dzīvniekus atļauts pārvadāt tikai kā kravu;
  • nav atļauts pārvadāt dzīvnieku lidmašīnas salonā, kā arī nodot bagāžā.

Lidojot no Lielbritānijas/Īrijas/Apvienotajiem Arābu Emirātiem:

  • nav atļauts pārvadāt dzīvniekus lidmašīnas salonā, izņemot suņus pavadoņus;
  • ir atļauts pārvadāt reģistrētā bagāžā vai kā kravu.