20120713112443-sunsDusmigs

Agresija

Vilsons: Agresija = fiziska viena indivīda izpausme pret otru, kas samazina tā brīvību vai ģenētisko pielāgošanos. Šim izteikumam ir daudz pretrunu (karš, dzīvnieka nogalināšana ēdiena dēļ utt.)

 

Empīriskās agresijas iedalījuma pamatlicējs Mojers:

 • plēsēja agresija – izraisa upura klātbūtne
 • tēviņu
 • baiļu – nebrīvē vai dzīvn., kas iedzīti stūrī
 • sāpju izraisīta – saistīta ar nepatīkamām sajūtām
 • teritoriāla
 • mātes – aizsargājot savus bērnus
 • instrumentālā – raksturojas ar kādu papildus reakciju
 • saistīta ar dzimumu

 

Agresija piemīt visiem zīdītājiem – konkurencē par sev vēlamiem resursiem.

Šimpanzēm – vislielākā agresija (var pat nogalināt)

 

55% gadījumos suņi kož bez provokācijas; 89% kaķu agresijas gadījumos nav iepriekšēja provocējoša iemesla.

Agresiju provocējoši iemesli:

 • nepietiekama socializācija
 • upura uzvedība, ko dzīvnieks nav sapratis
 • nesaprasta dzīvnieka uzvedība

 

Izpausme – lūpas savilktas, atklāti zobi un smaganas, grumbas uz deguna, mute „c” formā

Hierarhijas izraisīta agresija (svarīgi novērtēt saimnieka un suņa attiecības, to, kas tieši izraisa agresiju):

 • suņa atrašanās vieta mājās pirms/ laikā/ pēc agresijas
 • suņa poza, mīmika
 • citu cilvēku darbības
 • iejaukšanās
 • ārējie faktori (troksnis, izmaiņas)
 • iekšējie faktori (slimības, terapijas)

 

Suņi kož bez brīdinājuma, kad:

 • pār suni pārkaras/ ilgtoši skatās uz to
 • monotona glaudīšana, stipra apķeršana
 • uzstājīgi atņem rotaļlietu
 • atņem barību
 • fiziski iespaido/ norāj
 • suns izjūt bailes vai nemieru kādas personas klātbūtnē (jāņem vērā šķirne, suņa patstāvība, raksturs)

 

Agresija pazīstamu suņu starpā:

 • Parasti novēro suņiem, kas dzīvo vienā ģimenē, teritorijā = „sociālā agresija”/ „radinieku konkurence”
 • suņu nespēja saglabāt hierarhiju (vecums, slimības)
 • kaitinošu apstākļu esamība (sveši cilvēki, ēdināšanas laks, uztraukums pirms pastaigas)
 • jaunākā suņa dzimumgatavības sasniegšana
 • vēlme pievērst sev uzmanību
 • saimnieka iejaukšanās un vēlme pret visiem suņiem attiekties vienādi (jāzina suņu starpā valdošā hierarhija)

 

Agresija nepazīstamu suņu starpā:

 • stiprāka agresijas izpausme
 • biežāk kaujas tēviņi
 • sargā teritoriju/ nepareizi apmācīti/ baiļu izrādīšana
Izvēlne